از من گذشت و من هم ازو بگذرم ولی

با چون منی غیر محبت روا نبود

 ..

 

+ م... |

من هنوز

پاهامو واسه قدم زدن

گوشامو واسه شنیدن موزیک

و ی پفک مینو واسه خوردن

و ی خیابون واسه طی کردن دارم

تو این وسط چیکاره ای

هان ؟!

: )

 

+ م... |

هیچوقت شادیام

بِ دقیقه هم نرسید

.

+ م... |

یک قرار عاشقانه!!!

نداشتم ...

کسی خواست من را ببیند

بیتابانه!!!

برای اینکه زحمتش نشود نیمه راه را خودم رفتم

اشتباه از همان نیمه راه اولی بود

فهمید اهل ناز نیستم

هیچوقت نازم را نکشید

امروز یک سال پیش بود

 ..

+ م... |

چرا همیشه همه چی وقتی نباید میشه

یک سال پیش  چقدر حس خوب بود

حالا

ب تو ک فکر میکنم و بخودم ک باید برای بود ونبودت

برای بهانه هایت

دلیل بیاورم

و این بین خودمر ا یادآور شوم ک نه تو اون آدم ابله قصه نیستی

خسته ام کرده

خدایا من نمیتونم ببخشمش

 خودمم نتونستم ببخشم

بحساب سنگدلیم نذار

سنگ نبود

شد

 

 

من قدرتشو ندارم

+ م... |

آدم های ...

نمیدونم چ اسمی روشون بذارم

آدم هایی ک میدونی تو دلشون هیچی نیست

ولی تو حرکاتشون هزار تاچیزه

این آدما رو مخ ترینن

چون فقط باید بهشون لبخند بزنی

تا تموم شن برن

خوبیش اینه هر ازگاهی پیداشون میشه

اما همون هر ازگاهی جبران تموم نبوده هاشون میشه

این آدمای ...

+ م... |

هیچوقت فکر نمیکردم این قدر زبونم تلخ بشه

منکه واسه دشمنم بدی نخواستم

حالا شده ورد زبونم

نفرین خوشیات

خنده داره

نه گریه داره

با هر آهم گریه کردم

ک چرا باید بخوام

اما  تنهاتسلیه

تنها تسلیمه

ک ی روزی بدنیا تقاصشو پس میدی

 

+ م... |

اینکه هر شب با نفرتی بی حد سر به بالین میگذارم

اما باز تمام روز مشتاقانه در انتظارم

شبیه رمزگشاهای انیگما شده ام

ک در طول روز ب هیاهوی شکستن رمز و در نیمه شب تمامی تلاش ها بپایان میرسید

من هر روزم را  امید شکستن رمزی از دریچه قلبت

و هر شبم ب نفرین تمام شدن ان میگذرانم

کاش من هم نابغه ای بودم در ریاضی

اما من تنها یک کارشناس ریاضیم

هوم؟

+ م... |

تا حالا فکرشو کردی

چه خوب میشه ک برگردی؟

 من اینو هرشب  هرلحظه گفتم

اما مشکل  این بود ک شنونده من

آیینه زنگار گرفته خاطراتم بود

..

 

+ م... |

خدا یا بنده هات خیلی اذیتم میکنن

میشه باهاشون یکم حرف بزنی

+ م... |